Cách chọn màu sắc của Vòng đeo tay bằng đá theo mạng:

1. Mạng Kim - Màu Trắng

2. Mạng mộc - Màu xanh lá cây

3. Mạng thủy - Màu đen, xanh da trời

4. Mạng hỏa - Màu tím, phấn hồng, đỏ

5. Mạng thổ - Màu vàng

Tương sinh, nên chọn màu phù hợp:

1. Kim sinh Thuỷ => Trắng + Đen + Xanh biển xẫm;

2. Thổ sinh Kim => Trắng + Vàng;

3. Thuỷ sinh Mộc => Xanh lục + Vàng;

4. Hoả sinh Thổ => Vàng + Đỏ + Tím + Hồng;

5. Mộc sinh Hoả => Xanh + Đỏ + Tím + Hồng;

Tương khắc, nên tránh :

1. Hoả khắc Kim

2. Mộc khắc Thổ 

3. Kim khắc Mộc

4. Thổ khắc Thuỷ

5. Thuỷ khắc Hoả

Kiến thức về đá liên quan