• Lịch Sử và Truyền Thuyết về Đá Quý

    Lịch Sử và Truyền Thuyết về Đá Quý

    Các bản viết của Trung Quốc đề cập đến loại đá "mang linh hồn của hổ" đã có từ năm 92 sau Công Nguyên. Hoạt động khai thác và thu gom thương mại được ghi nhận từ năm 1264.

  • Vòng đeo tay bằng đá Thạch Anh

    Vòng đeo tay bằng đá Thạch Anh

    Đá thạch anh được con người phát hiện từ gần 300.000 năm trước, là loại tinh thể nhiều màu hồng, tím rất bắt mắt. Nhiều dấu tích cho thấy con người thời kỳ tiền sử đã biết sử dụng thạch anh làm đồ trang sức.