Giá tiền : 2,200,000

Chuỗi thạch anh du linh

Đặt hàng

Chuỗi thạch anh du linh

  • Kích thước: 16ly/hạt

Ý nghĩa: có tác dụng hỗ trợ tinh thần, đại diện cho chiêu tài, tụ tài, khởi phát tâm linh.